Vedtekter

I forbindelse med nye Heim kommune, vedtok årsmøtet i Labbetuss bhg nye vedtekter. De nye vedtekten er gjeldende fra 1. august 2019