Labbetuss barnehage

Labbetuss barnehage ligger i Støllia i Hemne kommune. I nærområde vårt har vi kort vei til mange fine turmål, som skog og mark, Rovannet og Svinryggen.

Barnehagen ble opprinnelig starta opp som Brattdalen barnesenter i 1987. I 1989 flyttet vi til Grøtvågen, og da ble navnet forandret til Labbetuss barnehage. Fra høsten 1999 flyttet Labbetuss barnehage, starta opp med to storbarnsavdelinger i nye og flotte lokaler i Støllia. I 2009 utvida vi nok en gang, da resturerte vi "verkstedbygget", og laga to småbarnsavdelinger. Utelekeplassen fikk på våren 2007 en ansiktsføftning. Da utvida vi området, og fikk satt opp en del nye lekeapparat.

Labbetuss barnehage sin visjon er GODE DAGA. Vi ønsker at både barn, foreldre og ansatte skal ha det godt i Labbetuss barnehage.

Labbetuss barnehage er medlem i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.