KenguBarnet

I Litjhuset er det to småbarnsavdelinger, Nasse Nøff og KenguBarnet. Der er det til sammen 18 plasser for barn mellom 0-3 år

Der er både lokaler og leker tilrettelagt for de minste barna. Store, lave vinduer er spennende slik at barna kan følge med på det som skjer ute.