Samarbeidsutvalget i Labbetuss barnehage består av:

Anne Mari Søreng, leder
Johanne Bergdal
Britt Oddan
Turid Mjønestrø
Linn Marit Hårstad, rep. fra kommunen
Johanne Løfaldli