Nasse Nøff

I Litjhuset er det stor gulvplass der de minste barna kan leke og boltre seg på.