Tigergutt

På Tigergutt er det daglig 18 barn fra 3 - 6 år. Det er for det meste åpent mellom avdelingene i Storhuset, men de har også anledning til å stenge av dersom det er behov for det.